Over WTDT

Bestuur

Bestuursleden:

Maik Nellen
Verantwoordelijke stageweekend & MTB-organisatie

Jürgen Soenens
Verantwoordelijke clubkledij, nieuwjaarsreceptie & souper

Secretaris:
Anthony Carlier
Verantwoordelijke administratie, stagedag, clubkampioenschap & kerstloop

Voorzitter:
Natalie Coomans
Verantwoordelijke licenties, BK Ploegentriatlon, financiën & sociale media                    Eindverantwoordelijke

E-mail bestuur: info@wtdt.be

Ereleden sinds 2018:
Mee aan de wieg van WTDT en 15 jaar (bestuurs)lid : Piet Van Vliet & Geert Van Troys

Ontstaan

Onze club werd opgericht in november 2002 om 2u30 ‘s nachts tussen Duvels en Leffes.  We hadden zojuist de Waregemse zwemmarathon gezwommen met een ploeg die bestond uit de samensmelting van twee groepen die elkaar hadden leren kennen in het zwembad.

Onder impuls van Tony Vanderswalmen, die reeds jaren triatleet was, en Peter Benoit, die eerder in het mountainbikecircuit floreerde, werd WTDT boven de doopvont gehouden.  Gesteund door Lode Vaernewijck, Piet Van Vliet en Pascal Bovijn, en mede door de financiële steun van Dhr. Joost Bert van Kinepolis was de club al gauw een feit.

Eigenheid, vriendschap en vooral plezier aan de sportbeleving staan hoog in het vaandel.  Daarom zijn en blijven we steeds die kleine club van weleer en zijn we daar zeer trots op.

Resultaten zijn blik waard, vriendschap en respect voor elkaar zijn goud waard.

Privacyverklaring

WTDT (Waregems Triatlon & Duatlon Team) hecht veel waarde aan jullie privacy en de bescherming van jullie persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jullie privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTDT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

  • jullie persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van jullie persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jullie uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jullie persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jullie persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jullie rechten als betrokken persoon omtrent jullie persoonsgegevens, jullie hierop willen attent maken en deze willen respecteren.Als WTDT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens.

Als WTDT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jullie persoonsgegevens.
Indien jullie na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebben hierover of contact met ons wensen op te nemen, kan dit via info@wtdt.be.